PŁOŃSKA WOLA

/235/. W 1418 r. w parafii Klementowice odnotowano nowo lokowaną wieś Plonska Wola (DM V 1299). Jeszcze w ciągu XV w. musiała wejść ona w obręb nowego miasta Kurowa, gdyż brakuje o niej wzmianki w akcie podziału dóbr kurowskich z 1464 r. (Kzh 5 399). Ponadto w wizytacji z 1781 r. czytamy, iż „dwór kurowski na gruncie Płońskiej Woli stojący należał do parafii klementowickiej (Vis.DL 105 901). Zapisy powyższe wskazują, iż osada ta leżała między Kurowem a Płonkami oraz została wchłonięta przez miasto Kurów.