POCZEKAJKA

/237/, część m. Lublina. W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. na gruntach wsi Zemborzyce, zapewne w okolicach byłej karczmy pojawiło się osiedle Poczekajka. Po raz pierwszy notowano je w 1887 r. (SG VIII 354), a następnie w 1899 r. (Cat 26). Nie występuje jako samodzielna osada w spisach dwudziestowiecznych. W 1972 r. odnotowana została jako część m. Lublina (UN 114 32), podobnie w 1978 r. (WU II 755). Najnowsze plany miasta jej nie uwzględniają, przechowała się jednak w nazwie ulicy w dzielnicy LSM (L plan 1978).