PODBÓRZ

/240/, część wsi Szumów, gm. Kurów, woj. lubelskie. Pojawia się ta wieś w spisie parafii kurowskiej w 1787 r. jako Podbor (SLDK 447). Została odnotowana w 1800 r. jako Podborze (Vis.DL 183 54), podobnie w 1803 r. (Vis.DL 190 1), zaś w 1830 r. zapisano Podborz (Vis.DL 205 171). W spisach z XIX i XX w. występuje ciągle jako Podbórz. W 1971 r. stanowiła część wsi Szumów (UN 118 30). WU jej nie notuje.