POCIECHA

/236/, część wsi Józefów, gm. Jastków, woj. lubelskie. W drugiej połowie XIX w. w parafii Garbów pojawiła się nowa wieś Pociecha. Po raz pierwszy notowana w 1870 r. (Cat 62). Miała wówczas 5 gospodarstw, podobnie jak w 1921 r. (Spis 62). Jako samodzielna osada notowana była w l. 1933 (Sk 1302). 1961 (DzUL 1 47) oraz 1967 (Spis 858). W 1972 r. Pociecha stanowiła część wsi Józefów (UN 114 9). WU jej nie notuje.