PODBIELE

/239/. Osada ta leżała w XVI w. w parafii Ostrów, zapewne na zachód od Krasnego, a na wschód od rozciągających się tam bagien. Występuje tylko raz w rejestrze z 1580 r. opłacając podatek wraz z Krasnem (KsP 33 746). Istniała więc chyba już dłuższy czas, skoro była objęta obowiązkiem podatkowym. Brak osady w spisach późniejszych należy chyba wiązać z wchłonięciem jej przez sąsiednie Krasne. Zlokalizowane (MWL).