POCZYRŚL

/238/. W 1448 r. Mikołaj z Kiełczewic właściciel wsi Poczirsl i Sobieszczany (zapewne tylko cząstki tej wsi, zamieszkałej głównie przez szlachtę zagrodową) wytoczył sprawę przed podkomorzym lubelskim o rozgraniczenie z dwoma właścicielami działek z Sobieszczan (LKP 28, 35). Ponieważ Mikołaj posiadał Kiełczewice i Poczirsl oraz cząstkę w Sobieszczanach, można przyjąć, iż ów Poczirsl leżał gdzieś między Sobieszczanami i Kiełczewicami Dolnymi. Poczyrsl występuje w 1481 r. (KzL 5 77), zaś w 1482 r. Poczyrzsl (KzL 9 363v). Wieś niknie ze spisów XVI-XVIII w. W drugiej połowie XIX stulecia obok wsi Kiełczewice pojawił się folwark Poczyśle (SG IV 38). Jako przysiółek Poczyste występuje w 1967 r. (Spis 859). Obecnie Poczyśle stanowi część wsi Kiełczewice Dolne (UN 107 9). Położenie tej części Kiełczewic oraz analogia nazwy zdaje się przemawiać za wnioskiem, iż stara, zaginiona wieś Poczyrśl i Poczyśle to osady istniejące na tym samym terenie. Stara nazwa osady zanikłej na przełomie XV i XVI w. w zniekształconej formie przetrwała do XIX w. i została przejęta przez założony tam folwark.