PŁOUSZOWICE,

gm. Jastków, woj. lubelskie. Wieś Ploniszowicze notowana była od 1401 r. (DM I 239). Dalsze zapisy do końca XV w. zob. Kuraś II, s. 183. W 1529 r. są Plovyssovicze wśród wsi płacących dziesięcinę archidiakonowi lubelskiemu (LR 466). W 1531 r. Plonissouicze spisano razem z Dąbrowicą (ZD XIV 348), w 1565 r. jako Płoguslawicze też razem z Dąbrowicą (L 35). W 1580 r. Ploniszowice (KsP 33 791v), w 1626 r. Płowiszowice (RL 153). Jak z tej przemienności zapisów nazwy wsi wynika, właściwa stara nazwa wsi brzmiała Płoniszowice, inne były wynikiem błędnego zapisu. Jeszcze w 1877 r. zapisano Płoniszowice (SKP II 50). Zapis rosyjski z 1905 r. Płouszowice (SKLG 399), chociaż na mapie (200, 100) są to Płonszowicze, tak samo w 1921 r. (Spis 62) i na nowej mapie z lat trzydziestych (100 nowa). Obecnie oficjalne wykazy podają Płouszowice (DzUL 1, 2-10; UN 114 24; WU II 750).