PLUTY,

gm. Wiśniew, woj. siedleckie. Dział wsi Jastrzębie (zob.), zwany Pluthy, występuje w 1531 r. (ZD XIV 382). Zamieszkiwała je szlachta zagrodowa uprawiająca 1 łan ziemi. W 1552 r. Jastrzambie Plyuty prócz owego łana ziemi miały młyn wodny o 1 kole Korzecznym (ibid. 392). W 1564 r. było tam 6 łanów ziemi, młyn, a ponadto 3 zagrodników (KsP 33 637). W 1580 r. Jastrząbie Pluty, wciąż wieś szlachty zagrodowej, miały 4 łany ziemi, młyn i 4 zagrodników (ZD XIV 410). W 1589 r. zapisano tylko 3 łany ziemi, młyn i zagrody bez roli (KsP 33 798). W 1620 r. Jastrząbie Pluthy miały 4 łany ziemi uprawnej, należącej do Jastrzębskich, ponadto młyn „powodny” i 1 zagrodę bez roli (RL 164). W XVII-XVIII w. w zapisach występują Jastrzebie Pluty i Pluty, w XIX w. upowszechniła się forma Jastrzębie Pluty, którą widzimy jeszcze na mapie pow. łukowskiego z 1952 r. Obecnie wieś nosi nazwę Pluty (Spis 1967 853; WU II 746).