PISZCZEK

/234/, część wsi Janiszkowice, gm. Opole Lub., woj. lubelskie. W połowie XIX w. w parafii Opole pojawiła się osada Piszczek. Po raz pierwszy zanotowano ją w 1870 r. (Cat 15). Odnotowują tę wieś spisy z l. 1899 (Cat 31) i 1921 (Spis 84). Jako samodzielna wieś występuje Piszczek w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej. W 1970 r. stanowiła część wsi Janiszkowice (UN 116 13), tak samo w 1978 r. (WU II 741).