PODGÓRZE

/242/. Wieś tę w parafii Bełżyce odnotowano po raz pierwszy w 1446 r. jako Wzgórze (Koz z.lub. 20693 195). W XV w. obok tej nazwy pojawiła się inna - Podgorze. Tak określono ją w 1479 r. (KzL 5 198v), chociaż w 1493 r. ponownie pojawiła się nazwa stara - Wszgorze (AGZ XIX 506). W okresie późniejszym występuje Podgorze tylko raz w 1563 r. (KsP 33 473v). Osada została błędnie zlokalizowana na mapie woj. lubelskiego z XVI w. (MWL), gdzie identyfikowano ją z wsią Podole (zob.). Zapis z 1563 r. jest ostatni. Teren byłej osady, której nazwa Wzgórze przetrwała do dzisiaj, został wchłonięty przez rozwijające się przestrzennie Bełżyce. Potwierdzeniem tego jest informacja z 1967 r., z której wynika, że przedmieście Wzgórze zostało przeznaczone na osiedle domków jednorodzinnych (DzUL 10). W. leży w kierunku południowo-zachodnim od centrum miasta.