PODPAŁECZNICA

/246/, część wsi Pałecznica, gm. Niedźwiada, woj. lubelskie. W drugiej połowie XVIII w. obok wsi Pałecznica w parafii Serniki powstała samodzielna osada. W 1781 r. tak zanotowano w wizytacji - „ ... do tejże parafii należy 5 chałup pod Pałecznicą” (Vis.DL 105 495). Zapis ten oznacza, iż osiedle to było wówczas samodzielne, nie miało jednak nazwy, która ukształtowała się wkrótce potem. Po raz pierwszy Podpałecznica występuje w spisie z 1787 r. (SLDK 439). Jako wieś odnotowują ją spisy z XIX i XX w. Po raz ostatni w 1967 r. (Spis 883). W 1969 r. Podpałecznica była częścią wsi Pałecznica (UN 113 15). WU jej nie notuje.