PODLESIE

/244/, część m. Kraśnika, woj. lubelskie. Występuje po raz pierwszy w źródłach w 1555 r. jako przedmieście Kraśnika (BPAN Kraków 705 144). W 1564 r. odnotowano tu folwark Tęczyńskich obrabiany przez około 30 komorników (KsP 33 15). Nie wykazywane później w rejestrach, bo najpewniej jako związane z miastem, razem z nim opłacało podatek. Wzmianka z 1635 r. mówi, że było przedmieściem Kraśnika (Bibl. Warsz. III 1847 12). W podobnej relacji wobec miasta odnotowano Podlesie w l. 1781 (Vis.DL 105 670), 1786 (Perth), 1787 (SLDK 442) i 1806 (Vis.DL 194 108). Widnieje również na mapie z 1801 r. (Hld). Jako przedmieście Kraśnika podawane było w XIX w. (SG VIII 420), chociaż w SKP wykazano je jako samodzielne osiedle, należące do gm. Annopol i parafii Kraśnik (II 57). Brakuje go w spisach z l. 1905 i 1921, w l. 1960 i 1964 figuruje w oficjalnych wykazach jako część m. Kraśnika (DzUL 1, 2-10), podobnie obecnie (UN 112 5; WU II 806). Leży ono na południowy zachód od centrum miasta (100 1978).