PODOLE

/245/, część m. Bełżyce, woj. lubelskie. Już w 1408 r. występuje Mikołaj „haeres de Podole” (DM I 273). W 1479 r. odnotowano je jako przedmieście Bełżyc (KzL 5 198v), podobnie w 1493 r. gdy zapisano je Podolye (AGZ XIX 506). W 1536 r. należało do Mikołaja z Pilczy (Oss 60 81), w 1592 r. opisano granice między Babinem a Matczynem (ibid. 77v), na podstawie tego zapisu można zlokalizować Podole na północny wschód od Bełżyc. W 1626 r. była to duża wieś z 7 łanami ziemi i 3 zagrodnikami (RL 116). Jako Podole występuje w spisach z XVII-XVIII w. Brak go jednak na mapie z 1801 r. oraz w spisie z 1877 r. Występuje z kolei w spisie z 1899 r. (Cat 20). W 1905 r. były pod Bełżycami dwie kolonie noszące nazwę Podole, odległe od nich o 2 i 3 wiorsty (SKLG 319). W kierunku północnym od miasta widnieje Podole na mapie z początku XX w. (100) w odległości 2-3 km. Te kolonie powstały zapewne na gruntach wsi Podole, czyli mamy tutaj do czynienia z rozwojem osady. W 1969 r. Podole jest zapisane jako część Bełżyc (UN 104 5).