POLICHNO

/249/. W 1452 r. toczył się proces rozgraniczania wsi Suchodoły, Wola, Siedliska, Łosień i Polichno, należących do Piotra z Suchodołów od Częstoborowic, Rybczewic i Koziegogrzbietu (LKP 63). Wśród posiadłości Suchodolskich Polikno wymienione jest jeszcze w 1475 r. (KzL 9 95v), także obok Suchodołów, Siedlisk i Łosienia, rozgraniczanych od Gardzienic. Jest to ostatnia informacja o tej osadzie. Wziąwszy pod uwagę fakt, iż Łosień leżał poza granicami ziemi lubelskiej, istniało przypuszczenie, iż brak Polichna w spisach XVI-wiecznych należy wiązać z tym, że i ono należało do ziemi chełmskiej. Jednakże zachowane dość dobrze rejestry poborowe tej ziemi nie notują takiej osady. W związku z tym przyjmujemy, że Polichno leżało na terenach ziemi lubelskiej i w końcu XV w. zaginęło. Znajdowało się między Rybczewicami a Siedliskami i tam je lokalizujemy.