POLICZYZNA,

gm. Krzczonów, woj. lubelskie. W 1453 r. Maciej z Chrzanowa sprzedał Wojciechowi i Janowi braciom de Polychno 1 łan ziemi (KzL 4 97v). Być może jest to pierwszy w źródłach pisanych ślad istnienia już w XV w. wsi, która ponownie została odnotowana w parafii Krzczonów w 1748 r. jako Policzna (Vis.KM 43 317). W 1781 r. została zapisana Policzyzna (Vis.DL 105 96), podobnie na mapie z 1786 r. (Perth), zaś w 1787 r. jako Policzka (SLDK 451). Policzyzna ponownie w 1800 r. (Vis.DL 182 171). Odtąd tak nazywano ciągle tę wieś i tak do dzisiaj (UN 107 16; WU III 12).