POMORZE

/251/, część wsi Jankowa, gm. Opole Lub., woj. lubelskie. W 1439 r. wymienione są łąki „in Pomorze” w pobliżu wsi Kowala (DM II 528). Nazwa terenowa funkcjonowała do XVII w., kiedy to została tutaj zorganizowana osada. Po raz pierwszy odnotowano ją w 1674 r. (RPogł.L 64) i potem ciągle w XVIII do XX w. W 1970 r. Pomorze było częścią wsi Jankowa (UN 116 13). WU jej nie notuje.