PONIKWODA

/252/, część m. Lublina. Pierwszy raz zanotowana w 1426 r. jako Ponikwodya (KzL 5 183v). Dalsze zapisy do początku XVI w. zob. Kuraś II s. 188. W XVI-XVII w. była własnością m. Lublina. W 1714 r. zagarnął ją Michał Piniński (MHL 114), w 1755 r. miasto odzyskało folwark Ponigwoda (ibid.148). Uwzględnia tę wieś spis z 1787 r., a na mapie z 1801 r. figuruje jako Woytostwo (Hld sect. 195). W XVI-XVII w. nazwę osiedla pisano wyłącznie Ponikwoda, w XVIII-XX w. obok tego także Ponigwoda, ostatnio przyjęła się ponownie pisownia Ponikwoda. Do m. Lublina została P. włączona w 1959 r. (DL 22). Leży w północno-wschodnim rejonie miasta, na północ od Kalinowszczyzny (L plan 1978).