POTOK WIELKI,

gm. loco, woj. tarnobrzeskie. Notowany od 1326 r. jako wieś parafialna Potok (MPV I 256). Pothok zapisany w 1430 r. (Ks Of 59), później w w 1445 r. (DM IV 1470), także u Długosza (D II 575), w 1529 r. (LR 451-2) oraz w 1531 r. (ZD XIV 376). Była to duża wieś złożona z wielu części i w rękach kilku właścicieli. Tak też notowana w l. 1565 (L 44), w 1626 (RL 83-4), 1676 i 1787 (SLDK 442). W 1801 r. (Hld sect. 168) wieś miała 242 dymy. Podział na oddzielne części był przyczyną powstania odrębnych nazw dla każdej. W 1445 r. występuje Pothok maior (KDMp IV 441), co zdaje się wskazywać, iż już w XV w. istniały dwie części wsi. Potwierdzeniem tego jest zapis z 1529 r. (LR 451), gdzie występuje osada Stany, która w wiekach późniejszych nosiła nazwę Potok Stany, a ostatnio Kolonia Potok Stany (UN 110 17). Potok Wielki występuje na mapie z 1786 r. (Perth) oraz z 1801 r. (Hld), gdzie oznacza najstarsze, położone w okolicy kościoła osiedle. W 1905 r. obok Potoka Wielkiego były inne Potoki, leżące obok, z dodatkowymi członami nazwy: 3 wsie (C, D, G) Potok Wielki, 2 kolonie Potok G, folwark Potok C, majątek ziemski Potok D, folwark Potok Herburtowizna, wieś Potok Plebania z kościołem i folwark Potok Plebania, 3 kolonie Potok Stanki, P. Stanki Małe i P. Stanki Działki, 2 wsie Potok Stany, i P. Stany Małe, folwark Potok Stany F oraz kolonia Potok Chotkowszczyzna (SKLG 698-701). W 1921 r. był Potok Wielki wieś, Potok Stany wieś i kolonia, Potok Lachman wieś i kolonia oraz folwark Potok Herburtowizna (Spis 38). W 1971 r. obok wspomnianej kolonii Potok Stany występowała wieś i kolonia Potok Wielki, zaś Heburtowizna i Lachman były częściami wsi Zarajec Potocki (UN 110 17).