POWAŻE

/255/, część m. Łukowa, woj. siedleckie. W 1552 r. zanotowano młyn pod miastem Łukowem, o jednym kole walnym (ZD XIV 390). W 1564 r. widnieje molendinum apud Powazi mający 1 koło mączne, drugie foluszowe (KsP 33 621v). W 1654 r. nazwano go Powazyński (L 1661 60), lub Poważy (MK 165 337; Oss 217 123v). Ponadto w 1661 r. zanotowano, iż młyn Powazyn „ogniem nieprzyjacielskim cale zniesiony” (L 60). Nie znamy dalszych losów tego osiedla młyńskiego. Mimo to w XVIII w. znana jest wieś Poważe. Po raz pierwszy notowano ją w 1781 r. (Vis. DL 105 233). W 1827 r. osada miała 9 dymów i 57 mieszkańców (Tab II 114). Jako wieś zapisana w 1877 r. (SKP II 79). Około 1880 r. wieś Poważe należała do majoratu łukowskiego i miała 14 domów (SG V 822). Jako Poważe widoczna jest na mapie z końca XIX w. (200), tak samo zapisana w 1921 r. (Spis 72). Po II wojnie światowej została wchłonięta przez m. Łuków (DzUL 2-10; UN 115 5; WU III 40).