PROBOSTWO

/256/, część m. Lublina. Jurydyka proboszcza kościoła Św. Michała w Lublinie powstała już przed połową XVI w. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1555 r. (Juryd 35). Najstarsza jej część (I) leżała obok jurydyki Sierakowszczyzna, po zachodniej jej stronie (ibid. 36). W 1660 r. miała ona 58 domów. Posiadała własnego wójta, własny sąd oraz kancelarię i pisarza (ibid. 45, 73, 84, 88). Pierwsze przywileje proboszcza fary lubelskiej dla tej jurydyki zostały potwierdzone przez Zygmunta III i Władysława IV (ibid. 122). Mieszkała w niej także szlachta (ibid. 48-9). W XVIII w. powstała inna jurydyka proboszcza fary lubelskiej na południowy wschód od jurydyki Lemszczyzna (Probostwo II). Zniesiona została w końcu XVIII w. Nazwa Probostwo obecnie związana jest z terenem zajmowanym przez ową drugą jurydykę proboszcza fary lubelskiej. Nazwa utrzymała się nawet po zburzeniu fary w 1858 r. Przetrwała w nazwie ulicy wiodącej na obszar byłej jurydyki. Ulica Probostwo po II wojnie światowej otrzymała nazwę Szenwalda.