POLIKNO

/250/. W 1494 r. Elżbieta wdowa po Marcinie Rybczowskim posiadała po ojcu i zmarłym bracie Ambrożym, dobra w Giełczwi, Woli Giełczewskiej, Poliknie i Makarewicach (KzL 11 130). W 1496 r. miał tutaj posiadłości po ojcu również Wojciech Siedlicki (ibid.138). Z zapisów tych można wnosić, iż Polikno leżało w sąsiedztwie wsi Giełczew, Siedliska (dzisiaj Siedliszczki - zob.) i Makarewice (zob.), z których ostatnią wchłonęło rozwijające się miasto Piaski. Być może i Polikno spotkał podobny los. Lokalizujemy je więc na południowo-wschodnim krańcu dzisiejszych Piask.