PIASKI

/230/, część wsi Kolonia Lipniak, gm. Stanin, woj. lubelskie. W połowie XIX w. obok Zastawia w parafii Tuchowicz powstała osada Piaski, zwana również Tomaszów (SG XIV 452). Po raz pierwszy Piaski zostały odnotowane w 1870 r. (Cat 74), a następnie w l. 1887 (SG VIII 52), 1899 (Cat 91), 1921 (Spis 72) oraz ciągle w XX w. (UN 115 11). W spisie 1978 r. odnotowane jako część Kolonii Lipniak (WU II 712).