PRZYMUS

/258/, część wsi Nadzieja, gm. Siemień, woj. lubelskie. W drugiej połowie XIX w. w parafii Parczew pojawiła się wieś Przymus. Po raz pierwszy odnotowano ją w 1889 r. (SG X 544), a następnie w 1899 r. (Cat 109). W 1921 r. wieś ta liczyła 14 gospodarstw i 91 mieszkańców (Spis 89). Jako samodzielną osadę notowano ją w l. 1933 (Sk 1393) i 1961 (DzUL 1 50). W 1971 r. stanowiła część wsi Nadzieja (UN 117 10).