PULKI,

gm. Końskowola, woj. lubelskie. W 1552 r. pojawiła się w zapisach wieś Wola Chrząchowska (KsP 33 392v), o której nie wspominają jednak późniejsze rejestry (1563, 1580, 1626). Dopiero w 1674 r. w parafii Końskowola spisano łącznie Sielce i folwark Polki (RPogł. L 49). Notowana następnie w 1676 r. (ZD XV 25a), zaś w 1678 r. zapisano Sielce seu Polki (Vis. DL 100 171), co oznacza, iż Polki były związane z Sielcami (zob.). Notowano je jako samodzielne osiedle w l. 1738 (Vis. DL 101 270) i 1781 (Vis. DL 105 863). Na mapie z 1801 r. widnieje folwark Pulki, związany z Chrząchówkiem (Hld). Na podstawie tych danych przyjmujemy, że Wola Chrząchowska, folwark Polki i folwark Pulki to jedna osada, obecnie kolonia i majątek państwowy Pulki (DzUL 10; UN 118 27; WU III 88).