PUŁAWY,

miasto w woj. lubelskim. Wieś Pollawy notowana była po raz pierwszy w 1489 r. (KzL 9 572v), następnie w 1552 r. jako Pulławi (KsP 33 392). W 1563 r. zapisano ją Pułławi (ibid. 482v), zaś w 1580 r. Pulawi (ibid. 782). W 1603 r. są to już Puławy (Vis. DL 96 643). Podobnie pisano tę wieś w XVII-XVIII w. W drugiej połowie XVIII w. i początku XIX w. P. stanowiły ważne centrum kultury, którego ogniskiem był dwór Czartoryskich. W następstwie klęski powstania listopadowego zostały skonfiskowane przez władze carskie, zaś w 1846 r. zmieniono ich nazwę na Nowa Aleksandria (SG VIII 287). Nowa Aleksandrya w 1887 r., zaś Nowo-Aleksandrya w 1899 r. (Cat 34). W 1906 r. miejscowość uzyskała prawo miejskie, zaś po I wojnie światowej przywrócono pierwotną nazwę (Spis 1921 78), która obowiązuje do dzisiaj.