PUSZNO GODOWSKIE,

gm. Opole Lub., woj. lubelskie. Pierwotnie istniało tylko jedno osiedle, identyfikowane przez Kurasia (DM IV 991) z wymienioną w 1368 r. osadą Opvczassowo zanotowane w 1529 r. jako Pussin (łącznie z sąsiednimi osiedlami Godów, Jeżów, Ratoszyn (LR. 34), w 1563 r. Pussczien w parafii Chodel (KsP 33 470), także Spusczeń (ibid. 26). W 1580 r. jest Pvsnia (KsP 33 767v), w 1603 r. zaś Pusnio (Vis. DL 96 427). W 1626 r. Pusnia była własnością jezuitów (RL 99). W l. 1674 i 1676 było to już Pusznio. podobnie w l. 1721 (Vis. KM 20 626) i 1787 (SLDK 450), zaś w 1801 r. na mapie widnieje Puszno (Hld). Przed 1877 r. wieś rozrosła się i podzieliła na Puszno Godowskie i Puszno Skokowskie (SKP II 95), tak też było w l. 1905 (SKLG 422, 423), 1921 (Spis 80) oraz obecnie (DzUL 1, 2-10, 12; UN 116 15; WU III 94).