RACIBOROWICE

/260/. W 1404 r. odnotowano Racziborze i Racziborowice, wieś w powiecie lubelskim (AKP 349; KzKr 4 153). W 1409 r. występują Raciborouicze (TA 10, 68, 414). W XV w. pisano je ciągle Raciborowice (zob. Kuraś II, s. 194). Leżały prawdopodobnie w okolicy Wierzchowisk, Krępca i Mełgwi. Po raz ostatni notowane w 1515 r. (MRPS IV 2536). Później nie występują, zapewne wchłonięte przez sąsiedni Krępiec.