PURZEC,

gm. Siedlce, woj. siedleckie. W 1552 r. zapisany jako Zarzecze, w parafii Siedlce (ZD XIV 402). Porzecze występuje w 1564 r. w tej samej parafii (KsP 33 668), identycznie w l. 1580 (ZD XIV 428) i 1620 (RL 197). Tak zapisywano tę wieś w XVII-XVIII w., w 1781 r. zaś Porzycze (Vis. DL 105 289). W 1786 r. Purzyce (Perth), podobnie w 1827 r. (Tab II 126). W 1870 r. zapisano tę osadę Purzyc (Cat 80), nazwa obecna Purzec pojawiła się w 1899 r. (Cat 97), chociaż w 1921 r. ponownie widnieją Purzyce (Spis 94), tak samo w 1933 r. (Sk 1403). W ostatnich spisach powrócono do wersji z 1899 r. Purzec występował więc w 1967 r. (Spis 942) i później (WU III 83).