SAMOKLĘSKI,

gm. Kamionka, woj. lubelskie. Pierwotna nazwa tej wsi brzmiała Sowoklanski, tak je zapisano w 1415 r. (Koz z.lub. 20689 47). Dalsze zapisy z XV w. zob. Kuraś II, s. 219-20. W 1529 r. w parafii Rudno były Sowokląsky (LR 439), w 1531 r. Sobokląski (ZD XIV 349), w 1565 r. Szeboklieski i Szouoklesky (L 36; KsP 33 31), w 1626 r. Sowoklięski (RL 20). Między 1668 r. a 1673 r. nastąpiła zmiana nazwy: w pierwszym zapisie są jeszcze Sowoklęski, zaś w drugim już Samoklęski (RPodm 163, 185). Wersja ta utrwaliła się i obowiązuje do dzisiaj (UN 113 21).