SMOLANKA,

gm. Zbuczyn Poduchowny, woj. siedleckie. Stanowiła pierwotnie dział wsi Krasusza (zob.) notowany od 1580 r. (ZD XIV 421). Być może nazwa była kontynuacją osady Smolna Wola, występującej od 1529 r., gdy zapisano Wolya Smolnya w parafii Tuchowicz (LR 423). Odnotowano ten dział Krasuszy jeszcze w l. 1531 (ZD XIV 379), 1552 (ibid. 398), 1564 (KsP 33 657) oraz w 1580 r. (ZD XIV 522), nie podając jednak danych. Zważywszy, że w roku tym odnotowana jest Smolanka, a zarówno w niej, jak i we wspominanej poprzednio Smolnej Woli, zamieszkiwali Krasuscy i Miklusze, przyjmujemy, iż obydwie nazwy odnoszą się do tej samej osady. W XVII i XVIII w. pisano ją Smolanka poza dwoma wyjątkami, gdy to w 1673 r. wyszczególniono Krasuse Smolanka (RPogł. Ł 30v), podobnie na mapie Perthées'a. Później jest tylko Smolanka aż do dzisiaj (WU III 252).