SŁUPECZNO,

gm. Wysokie, woj. zamojskie. W połowie XVIII w. w parafii Wysokie powstała wieś Jeżowa Wola czyli Słupeczne (Vis. DL 105 468). Na mapie Perthées'a jest to folwark Słupeczne, podobnie zapisano go w 1787 r. (SLDK 444). W 1806 r. ponownie nazywano je Słupeczne antiquitus Jeżowa Wola (Vis. DL 194 238), tak samo w 1830 r. (Vis. DL 206 45), chociaż w 1827 r. odnotowano Słupeczno (Tab II 182). Podobnie w 1870 r. (Cat 58) i ciągle do dzisiaj (UN 111 26; WU III 248).