SŁOTWINY,

gm. Karczmiska, woj. lubelskie. W 1418 r. zapisano Sloczwny (KzL 10 254), zaś w 1450 r. występował Thworek de Zlotfini (KzL 4 3), w l. 1457 i 1458 odnotowano Slothwiny i Szlothsiny (ibid. 224; Koz z. lub. 20691). W 1468 r. była to wieś Sloczwiny (AKH 152), tak pisana w XV i początku XVI w. Długosz jej nie zanotował, może dlatego, że wieś służków zamkowych nie dawała żadnych świadczeń na rzecz Kościoła. W 1552 r. zapisano, że była to wieś szlachty służebnej ,,villa nobilium castro Casimiriensi servientium...” (KsP 33 395v), tak samo zapisano Sloczwiny w 1580 r., chociaż równocześnie w innym rejestrze użyto nazwy Slothwini (KmL 239 47v). W 1626 r. były to już Słotwiny z 14 rodzinami szlachty siedzącej na 21 częściach (RL 124). Odtąd już tak pisano tę wieś z wyjątkiem 1806 r., kiedy odnotowano Sołotwiny (Vis. DL 189 71). W 1905 r., kiedy zapisano wieś Słotwiny i 8 kolonii tej samej nazwy, w jednej z nich mieszkała szlachta zagrodowa, ta tylko kolonia miała 34 domy i 240 mieszkańców (SKLG 459-460). Tylko jedna wieś Słotwiny była w 1921 r. (Spis 82) i jest obecnie (DzUL 1, 2-10; WU III 246). Śladem jej dawnej struktury własnościowej jest nazwa jednej z pięciu części wsi - Szlachta (ŁW116 8).