WÓLKA KONOPNA,

gm. Trzebieszów, woj. siedleckie. Dział wsi Krasusza zapisany w 1529 r. jako Crasuska Wolya (LR 29), w 1564 r. w opisie wsi Krasusza Mikluse (zob. Mikłusy) widnieje już jako Wola Konopczina (KsP 33 656), w 1580 r. Konopczina Wola (ZD XIV 421), w 1589 r. Wolia Konopczina (KsP 33 818), w 1620 r. Wola - łącznie wsie Krasusza Miklusze, Wola i Smolanka - (RL 186), chociaż w tekście zapisano „z Woley Konopcziney”. Krasusza Wolka Konopczyna występuje w 1673 r. (RPogł. Ł 30), zaś od 1721 r. jest to już Wolka Konopna (Vis. KM 20 263), chociaż w 1827 r. zapisano jeszcze raz Krasusze wólka Konopczana (Tab II 240). Później powrócono do nazwy Wólka Konopna, która obowiązuje do dzisiaj (UN 115 20; WU III 613).