WÓLKA KRASIENIŃSKA,

gm. Kamionka, woj. lubelskie. W początku XVIII w. obok Krasienina i Woli Krasienińskiej powstała Wólka. Po raz pierwszy odnotowano ją w 1738 r. jako Volka Zaborna (Vis. DL 101 8). W 1748 r. zapisano w wizytacji „Krasienin et altera Wolka Zabor” (Vis. KM 43 10), co oznacza, że chodzi o tę osadę, jako drugą, młodszą przy Krasieninie. W 1781 r. zapisano ją Wulka Krasieninska (Vis. Dl 105 501), zaś w 1787 r. Wolka Krasińska (SLDK 435). W 1827 r. Wólka Krasienińska (Tab II 284) i już odtąd zawsze tak tę osadę nazywano. Występuje w spisach z XIX i XX w., chociaż dwukrotnie w l. 1883 (KL I 313) i 1923 (Sk 1036) zapisano ją Wólka Krasieńska i Krosieńska. W 1969 i 1978 r. Wólka Krasienińska (UN 113 21; WU III 613).