WÓLKA LESIECKA

/379/, część wsi Leśce, gm. Garbów, woj. lubelskie. Pojawiła się jako Wolka Lesiecka w 1603 r. (Vis. DL 96 613). Odnotowano ją następnie w 1674 r. (RPogł. L 35) i ciągle w spisach XVIII i XIX w. W l. 1884 (SG V 153), 1921 (Spis 79) i 1933 (Sk 878) zapisano ją Lesiecka Wólka. Od 1953 r. już Wólka Lesiecka (Mppu.). Jako samodzielna wieś występuje jeszcze w 1967 r. (Spis 1263). W 1970 r. stanowiła część wsi Leśce w gm. Garbów (UN 116 16). WU jej nie notuje.