WÓLKA MICHOWSKA,

gm. Michów, woj. lubelskie. W 1563 r. w parafii Michów zapisano ją jako Ostrowcze (KsP 33 488), w 1611 r. w tej samej parafii Ostrowie, w 1626 r. Ostrowce (RL 147) i tak samo w 1676 r. (ZD XV 31a). W aktach wizytacji z 1721 r. występują Ostrowce alias Wolka (Vis. KM 20 107). Podobnie zapisywana w 1738 r. (Vis. DL 101 27). W 1748 r. Wulka (Vis. KM 43 41), tak też w l. 1781 i 1787. Od 1800 r. jest to Wulka Michowska (Vis. DL 183 93) i tak w spisach z XIX w. W 1877 r. (SKP II 288) oraz w SG (XIII 844) Wólka Michowska alias Ostrowska, na mapie z początku XX w. (100) Wólka, w 1905 r. Wólka Ostrowska w gm. Rudno (SKLG 279), w 1921 r. Wólka Michowska (Spis 58), tak samo i obecnie (DzUL 1, 2-10; WU III 614).