WÓLKA ŁAŃCUCHOWSKA,

gm. Milejów, woj. lubelskie. Powstała zapewne na początku XV w. Po raz pierwszy odnotowana w 1426 r. jako Wolya Laczuchowszka (KzL 10 210v). W l. 1428 i 1429 Laczuchowska Wola (K2L 2 177v, 262). Podobnie pisano ją w XV w. W 1529 r. była to Wolya, ale i Laczuchowska Wola (LR 431, 35). W 1531 r. jako Vola zapisana łącznie z Rogalicami (zob.), Zakrzowem, Milejowem i Ciechankami (ZD XIV 352), w 1563 r. Wolia Laczuchowska (KsP 33 429v), w 1626 r. Wolia Łacuchowska (RL 39), podobnie w l. 1676, 1721, 1748, 1787 i 180l. Wólka Łańcuchowska dopiero w 1877 r. (SKP II 288), tak samo w l. 1905 (SKLG 553), 1921 (Spis 61) i obecnie (DzUL 1, 2-10; WU III 614).