ZAŁĘŻE.

Odnotowano tę osadę jeden raz w rejestrze pogłównego z 1674 r. w parafii Biała. Po Krzemieniu, Dzwoli i Kocudzy zapisano „Załęże villa. Subditi [...] numero 89” (RPogł.L 9). Była to więc stosunkowo duża wieś. Nazwa jej pochodzi zapewne od dzierżawców klucza janowskiego Ordynacji Zamojskiej - Łęskich, z których Piotr i Jan gospodarowali tutaj w l. 1656-1674 (ibid; AZ 425 58). Nazwa ta zdaje się wskazywać na nich jako założycieli wsi. Przyjmując, iż w rejestrze wsie odnotowano w porządku geograficznym, należy szukać Załęża na wschód lub południe od Kocudzy. Być może w czasie reorganizacji struktury dóbr Ordynacji Zamojskiej po objęciu w niej rządów przez IV ordynata Marcina, niedawno osadzone Załęże zostało włączone do jednej z sąsiednich wsi. Niezlokalizowane.