ZAMEK

/394/, część wsi Józefów, gm. Stanin, woj. siedleckie. W 1678 r. w parafii Tuchowicz odnotowano wieś Zameczek alias Knieszyn (Vis.DL 100 218). W 1683 r. był to tylko Knieszyn (Vis.DL 98 55). W XVIII w. zwano tę wieś Zameczek, zaś w XIX w. Zameczek i Zamek. Od 1921 r. jest tylko Zamek (Spis 77) i tak do dzisiaj. Jako odrębna osada występował on do 1967 r. (Spis 1326). W 1970 r. stanowił część wsi Józefów (UN 115 33). WU określa go mianem przysiółka w gm. Stanin (III 718).