ZARZECZ ŁUKOWSKI,

gm. Łuków, woj. siedleckie. Od 1418 r. Zarzecze notowano jako wieś szlachty zagrodowej (DM I 328, 331). Tak pisano ją w XV w. W 1531 r. nazywana Zarzecze Gatki (ZDXIV 382), w 1552 r. Zarzeczi (ibid. 392), Zarzecze w l. 1564 (KsP 33 634v), 1580 (ZD XIV 412), 1589 (KsP 33 801) i 1620 (RL 168). W 1661 r. przy królewskim Strzyżowie zapisano, że graniczył z Zarzecem (L 5). W XVIII w. pisano tę wieś Zarzec, Zarzecz i Zarzecze (Perth). W 1827 r. zapisano Zarzycz Łukowski (Tab II 318), podobnie w 1877 r. (SKP II 325). Zarzyc Łukowski w 1921 r. (Spis 71), Zarzecz w l. 1960 (Dz UL 1) i 1967 (Spis 1334). W 1970 r. powrócono do poprzedniej nazwy Zarzecz Łukowski (UN115 8; WU III 732).