ZAKRZÓWEK,

gm. loco, woj. lubelskie. Zakrzów był wsią cystersów koprzywnickich wymienioną w datowanym na 1277 r. falsyfikacie z XIV w. (KDMp I 93), tak też nazywał się w 1444 r. Zaksrchow (DM II 702), Zakrzow u Długosza (D II 502, III 176, 385). W 1481 r. po raz pierwszy wieś tę nazwano Zakrzowek (KzL 5 82), następnie Zakrzow w l. 1529 (LR 383, 384, 456), 1531 (ZD XIV 355, 374), 1563 (KsP 33 457v). W 1595 r. jest ponownie Zakrzowek (Vis.KM 3 32), podobnie w l. 1603 (Vis.DL 96 472), 1626 (RL 90), 1663 (BJ 85), 1668 i 1673 (RPodm 171, 192), chociaż Zakrzow w l. 1674 i 1676. W XVIII w. ciągle pisano go Zakrzówek. Podobnie w XIX i XX w. (UN 112 33).