ZAKĘPIE,

gm. Adamów, woj. siedleckie. Pierwszy raz zanotowano Zakępie w 1552 r. (ZD XIV 402), później w 1564 r. jako Kempie (KsP 33 631 v), tak samo Kampye w 1580 r. (ZD XIV 425). Od 1620 r. stale nazywa się Zakępie (RL 192), tak też w l. 1877 (SKP II 314), 1921 (Spis 79) i obecnie (Dz UL 1, 2-10; WU III 700).