ZAKRZÓW,

gm. Łęczna, woj. lubelskie. W 1409 r. występował Jan de Zakrzow (TA 71). W 1417 r. pisano tę wieś Zacrow (KzL 10 229), a w 1438 r. Zacrzow (KzL 2 286v). W 1451 r. i w latach następnych w sprawach granicznych między Piotrem z Krzesimowa a Janem Kuropatwą z Łańcuchowa występują wsie Kuropatwy: Gora i Zakrzow (LKP 48, 52, 65, 75, 104). Tak samo zapisany u Długosza w parafii łańcuchowskiej (D II 547). Jako Zakrzowek (między Jaszczowem i Abramowicami) występuje w 1529 r. (LR 34) Zakrzow w l. 1531 (ZD XIV 352), 1563 i 1564 (KsP 33 429v, 507v) oraz 1565 (L 42). W XVII w. pisano go Zakrzow (1626, 1668, 1673, 1676) i Zakrzew (1663), zaś w XVIII w. Zakrzowek, chociaż Zakrzewek w 1781 r. (Vis.DL 105 550), Zakrzewo w 1786 r. (Perth) i Zakrzew w 1787 r. (SLDK 436). Od 1827 r. był to Zakrzew (Tab II 309) pisany tak ciągle w XIX i XX w., ostatni raz w 1967 r. (Spis 1316). W 1972 r. nazwa urzędowa tej wsi brzmiała Zakrzów (UN 114 16).