BĄDKOWO-ROCHNY

1W 1185 r. Żyro wojewoda mazowiecki wśród wsi nadanych przez jego przodków kościołowi NMP na przedmieściu Płocka wymienia także „Rochne” z karczmą i targiem (DKM 287; K nr 117; ZDP nr 3). Wydawczyni ZDP utożsamiła to Rochne z wsią B.-R., co wydaje się wątpliwe, gdyż drugi człon nazwy pochodzi od przydomka Rochna, pojawiającego się w 1472 r (1344 Bandcow, Bandkowo, Bathkowo, Rochinc, Bąthkowo Rochny) 18 km na NW od Płocka, nad rz. Skrwą.

1. 1366 n. par. Bądkowo Kościelne (Reg. Priv. 232); 1477 n. distr. płoc. (MK 335, 135v); 1472 ziemia płoc. (MK 5, 19); 1578 pow. płoc. (ŹD 4, 11).

2. 1438 → p. 3; 1572 pole w Winnicy naprzeciwko dóbr B. od gościńca lipieńskiego do granic Winnicy (PG 55, 393v); 1581 płosa w Gołąbkach od drogi bądkowskiej do błota (PG 74, 459v); 1595 pole w Bądkowie-Sobkach od siedliska do błota, czyli do granic B.-R. (PG 98, 172v).

3. Włas. szlach. 1344 Marcin z B. kan. płoc. (L nr 114); 1438 Zbrosław z B. sprzedaje Janowi z B. całą cz. ojcowizny w Łęgu i cz. młyna w B. nad rz. Skrwą za 17 kóp gr posp. (MK 335, 15v); 1447 Wojciech z B. sprzedaje Mikołajowi, Jakubowi, Krystynowi, Mścisławowi, Rafałowi, Bartłomiejowi, Mikołajowi, Andrzejowi, Maciejowi, wszystkim z B., cz. swoją i sióstr Katarzyny i Zdzichny w B. za 30 kóp gr w półgr.; kupujący dzielą tę cz. między siebie na 3 części (MK 335, 135v); 1448 Grzymka z B. z córkami Dorotą i Katarzyną zabezpieczają Pawłowi z B. 12 kóp gr w szelągach na swoich cz. w Nagorzynku2Bądkowo Kościelne, Winnica, Lipno, Gołąbki, Nagórzynek – miejscowości w z. dobrzyńskiej i na innych cz. w Łęgu i w R. z młynem (MK 335, 115v); 1469 zm. Jan ze Zdziemborza miał cz. w B. (MK 5, 79v); 1472 → p. 4; 1508 szl. Marta wd. po Mikołaju Rochnie z B. (Ep. 16, 268v); 1531: Stanisław Rochna – 2 wł. folw., młyn dziedziczny o 2 kołach (RP 41, 74v).

4. 1472 ks. Kazimierz III nadaje Janowi Rochnicowi pr. nieodpowiedne i pr. chełm. na wsie B. i Nagórzynek z czynszem po 12 gr posp. (MK 5, 19).

5. 1366 w odnowionym dokumencie erekcyjnym par. w Bądkowie Kościelnym, wieś B. wymieniona jako należąca do tejże par. (Reg. Priv. 232).

7. 1531 (Bon. I, 137).

8. XI w. osada otwarta (?) (Przybysz).

1 W 1185 r. Żyro wojewoda mazowiecki wśród wsi nadanych przez jego przodków kościołowi NMP na przedmieściu Płocka wymienia także „Rochne” z karczmą i targiem (DKM 287; K nr 117; ZDP nr 3). Wydawczyni ZDP utożsamiła to Rochne z wsią B.-R., co wydaje się wątpliwe, gdyż drugi człon nazwy pochodzi od przydomka Rochna, pojawiającego się w 1472 r.

2 Bądkowo Kościelne, Winnica, Lipno, Gołąbki, Nagórzynek – miejscowości w z. dobrzyńskiej.