BĄDKOWO-SADY

(1531 Bathkovo Szady) dziś cz. Bądkowa-Rochny, 18 km na NW od Płocka, nad rz. Skrwą.

1. 1578 pow. płoc., par. Bądkowo Kościelne (ŹD 11).

3. Włas. szlach. 1531: Mikołaj Zagroba – 1 1/2 wł. folw., Jan Bronowski Winnicki – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 74v).