BĄDKOWO-SOBKI

(1531 Bathkovo Szopky) dziś cz. Bądkowa-Rochny, 18 km na NW od Płocka, nad rz. Skrwą.

1. 1578 pow. płoc., par. Bądkowo Kościelne (ŹD 11).

2. 1595 pole w B. S. od siedliska do błota, czyli do granic wsi Bądkowo-Rochny (PG 98, 172v).

3. Włas. szlach. 1531: Andrzej s. Dobiesława – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 74v).