BĘBNOWO

(1388 Bambnovo, Banbnowo, Babnowo, Bembnowo) 15 km na N od Raciąża.

1. 1456 par. Gradzanowo Kościelne (ADP perg. 291); 1578 pow. rac., par. Radzanów (ŹD 85, 91).

3. Włas. szlach. [1414-25] ks. Janusz I nadaje Mikołajowi z B. 10 wł. nad Kamiennym Stokiem w ziemi wis., z wyjątkiem barci (MK 3, 120; Wiśń. Grajewo, 56); 1531: Gotard, Józef – 1 wł. folw., Jakub – 1 wł. folw. Maciej – 1/2 wł. folw. (RP 41, 111).

5. 1388 bp płoc. zatwierdza wikariuszom wieczystym katedry płoc. posiadanie dzies. z wsi B. (L nr 114); 1421 wzmiankowani wikariusze otrzymują z powrotem dzies. z B. (ADP perg. 180); 1456 dzies. kmiece z wsi B., należącej do par. Gradzanowo Kościelne, zostają przysądzone wikariuszom katedry płoc. (ADP perg. 291); 1487 rektor kościoła par. w Glinojecku przywłaszcza sobie dzies. z B. należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 379).

7. Bon. I, 178