BĘDZIEMIN

(1502 Baczemyno, Banczemyno, Badzemino, Bendzemino) 6 km na SWW od Żuromina.

1. 1578 pow. sierp., par. Lubowidz (ŹD 40).

3. Włas. szlach. 1502 → p. 5; 1531: Michał s. Szymona 3 wł. os. (RP 41, 86).

5. 1502 szl. Maciej z Lubowidza jako śwd. w sprawie dzies. zeznaje, że przed wojną pruską w B. rezydował szl. Paweł posiadający role folw., z których dzies. pobierał pleban; były także role kmiece, których wielkości nie pamięta; szl. Borzysław z B. lat 50-ciu zeznaje, że przed tąż wojną był w B. 1 karczmarz i 2 ogrodnicy. Obecnie Borzysław osiedla kmieci na swoich rolach folw., z których dzies. pobierają bp płoc. i pleban [w Lubowidzu] (Ep. 149, 41; AC III nr 211).