BĘCHY

(1408 Banchy, Bachy, Bęchy) 11 km na NE od Bielska.

1. 1578 pow. biel., par. Drobin (ŹD 32).

2. 1452 B. graniczą z Dziewanowem (MK 337, 63v); 1596 pole w Dobrosielicach-Imbramach pod B. (PG 98, 343); pola w B.: jedno pod [Dobrosielcami]-Zalesiem, od miejsca zw. Łazy do granic [Dobrosielic]-Zalesia, drugie pod Świerczynkiem od ścieżki do błota i do płosy wezgłownej w Świerczynku, trzecie od drogi dziewanowskiej do granic Dziewanowa (PG 98, 375); 3 pola w B.: jedno od drogi wiodącej do Dziewanowa do drugiej drogi, drugie pod Dobrosielicami, do drogi wiodącej do Wilkęsów, trzecie pod Dziewanowem (PG 98, 313).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV nadaje pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar szlachcie h. Bolesta, m. in. dziedzicom z B.: Mikołajowi i s. jego Krystkowi, Dziersławowi, Wojciechowi, Maciejowi, Andrzejowi, Wawrzyńcowi, Świętosławowi, Piotrowi, Zmysławowi z br. Wojciechem (MPR 382; MK 5, 110); 1444 Jakub z B. sprzedaje Mikołajowi, Pomściborowi, Pawłowi, braciom dziedzicom z Kowalewa, własność w Wilkęsach za 40 kóp gr (MK 337, 132); 1452 Trojan, Stanisław, Jan, Bartłomiej, wszyscy z B., kupują cz. w Dobrosielicach za 44 kopy gr w półgr. i dzielą ją między siebie (MK 337, 63v); 1474 Jan Labuna z B. (MK 5, 46v); → Łysakowo; 1531: 5 1/2 wł. folw. (RP 41, 83); 1532 Stanisław s. Świętobora z B. procesuje się z Urszulą wd. po Zygmuncie z B. (Bon. I, 180).