BIELAWY

(1414 Byalawy, Byelawy, Byelavy, Byelavy Grzepszkych) 17 km na NE od Mławy.

1. 1578 pow. mław., par. Grzebsk (ŹD 70).

3. Włas. szlach. 1434-39 Mikołaj s. Adama Świnki z Zielonej kaszt. dobrzyński w podziale z braćmi bierze dobra Grzebsk, Gościszkę, B. i Waśniewo (Bon. VII, 153); 1435 Jakub zw. Świnka dz. z B. (MK 335, 86); 1531: 14 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 138v).

6. 1414 Krzyżacy obrabowują mieszkańców wsi B. (Lites III, 168).